La RACV celebrà la IV Jornada d'Acadèmics Corresponents

Foto de grup de la IV Jornada d'Acadèmics Corresponents (foto: Javier Marco Tatay)
Data: 
18/02/2017

Els acadèmics corresponents presentaron les seues ponències en sessions de matí i vesprada.

Al llarc de la IV Jornada d'Acadèmics Corresponents s'ha pogut conéixer de prop les aportacions dels dits acadèmics en relació en les seues localitats d'orige. Les Reals Acadèmies tenen, per regla general, acadèmics de número i acadèmics corresponents. Estos últims solen ser historiadors i cronistes que destaquen, paraules del coordinador de la Jornada, Benjamín Agulló, per posar les seues investigacions al servici de les respectives Reals Acadèmies per als temes més pròxims a l'àmbit local. Per això segons ha dit el Decà, Federico Martínez Roda, en l'apartura, “són els verdaders vertebradors de la Comunitat Valenciana perque en dies com hui, en esta IV Jornada, posen en comú la seua labor anual”. També es va referir a Sanchis Sivera, personalitat a qui es dedica la Jornada.

Al matí presentaren comunicació els acadèmics corresponents de Meliana, Francisco Cardells i Carmen Torres; el de Casinos, José Salvador Murgui, que a més és l'alcalde de la localitat i el d'Orihuela, Antonio Luis Galiana, que a més és el president de l'Associació Nacional de Cronistes.

La sessió del matí conclogué en un important estudi del corresponent per Sant Joan sobre “El agua en Alicante”.

La vesprada estigué dedicada, en primer lloc, a dos valencians ilustres d'orige alacantí: Jorge Juan i Roc Chabàs. Sobre Jorge Juan dissertà Pau Herrero Jover, corresponent per Novelda i sobre Roc Chabàs, Daniel Sala, croniste de Murla i Vicedecà de la RACV.

A continuació Vicente Sebastián Fabuel abordà la temàtica relativa a Chulilla i Bernardo Daràs va mostrar les mirades fotogràfiques de Carcaixent.

La Jornada va concloure en dos intervencions més generalistes: per la seua banda Miguel Aparici va tractar el tema de “La Prensa, herramienta histórica del Cronista” i José Vicente Calatayud en les seues “Notas sobre el Archivo Municipal de Valencia”.

A les 18 hores es clausurà l'acte i, prèviament, es considerà entre els participants que les següents jornades siguen en distintes poblacions valencianes, i no sempre en el Cap i Casal, proposta que quedà aprovada sempre que des de la localitat en la qual es facen s'aporten els mijos materials i tècnics necessaris.