La RACV crida l'atenció sobre la situació del Consell Valencià de Cultura

Data: 
27/06/2024

Valéncia, 27 de juny de 2024.- La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) desija realisar una cridada d'atenció sobre el Consell Valencià de Cultura (CVC) que, segons el Decà Jose Luis Manglano, “fa de tot menys cultura”.

L'entitat valencianista és conscient de que “en 2024 tenen que renovar consellers, pero, despuix dels decesos de Santo Matas i Santiago Grisolía, en 2022, encara no han cobert cap vacant de càrrecs i seguixen manant els mateixos de forma provisional durant anys, quan no els correspondria, com és el cas de la seua presidenta, Dolors Pedrós, de Compromís, que ya no té la mateixa representació parlamentària que quan la varen nomenar, pero ella seguix utilisant el seu càrrec com a plataforma sociocomunista en contra de tot lo que diuen el Partit Popular i VOX, en unes formes, en moltes ocasions, que són de tota classe menys d'algú que representa al món de la cultura i de l'educació”, ha emfatisat el Decà de la RACV.

Per al màxim representant de l'entitat valenciana, l'actitut dels representants del Consell Valencià de Cultura (CVC) “supon un desprestigi total perque és una entitat que forma part de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana”.

En la seua fundació el CVC deu estar format per 21 membres elegits a proposta de les Corts. Segons els seus estatuts de creació, “deuen ser elegits per majoria de dos terços de diputats i nomenats pel president de la Generalitat entre persones de prestigi rellevant o de reconegut mèrit intelectual”, la qual cosa el Decà de la RACV posa en dubte ya que no s'està complint.

També aleguen que, en la seua creació, “els membres del CVC són nomenats per un periodo de sis anys… i, ademés, el president de la Generalitat -diu en la seua pròpia web- nomena al president del Consell entre els membres de l'institució”, lo que, segons Manglano, encara no s'ha realisat, i commina a fer-ho quant abans, “com a orgue consultiu en ranc estatuari que és”.