Isabel Moreno nomenada Acadèmica Corresponent per Salamanca

Isabel Moreno
Data: 
14/10/2019
L'actual i renovada Junta de Govern que presidix el Catedràtic de Física i Ingenier Industrial Dr. José Luis Manglano de Mas, fidel totalment a l'esperit creador de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, enterada de que la professora Dra. N'Isabel Moreno Ferrero, Catedràtica del Departament de Filologia Clàssica i Indoeuropeu de l'Universitat de Salamanca, a través dels informes i proposta corresponent dels Drs. Juan A. González Iglesias, Catedràtic de Filologia Llatina de l'Universitat de Salamanca i Jaime Siles Ruiz, Catedràtic de Filologia Llatina de l'Universitat de Valéncia i Acadèmic Numerari de la nostra Real Institució, ha nomenat a N'Isabel Moreno Ferrero Acadèmica Corresponent per Salamanca.
 
De l'Universitat de Salamanca informen que naixqué en el cor de la Valéncia antiga, en la calle Pintor Sorolla, molt prop de la Plaça de l'Ajuntament. Defengué, durant décades la Cultura Valenciana. Quan escriu o parla en públic de la seua valencianitat i valenciania, destaca algunes senyes essencials, afigen.
 
Sobre la repercussió del nomenament en l'Universitat de Salamanca, destaquen: “En la Universidad de Salamanca se ha recibido con gran alegría el nombramiento de nuestra colega y amiga. El Sr. Rector Magnífico la ha felicitado dos veces, por escrito y en persona. También lo ha hecho la Junta de Gobierno de la Universidad, el Decano de la Facultad de Filología, la Directora de nuestro Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo y el Instituto de Estudios Renacentistas y Humanidades Digitales”.
 
Per a culminar-ho: “En la persona de nuestra colega se hace visible el vínculo entre dos instituciones fundamentales para nuestra cultura”.
 
Recuperant els seus fins i objectius, la Real Acadèmia fonamenta el seu prestigi i proyecció interna i externa. Felicitació al Decà i a la Junta de Govern.