XXVIII Semana del Llibre Valencià

Fira del llibre
Data: 
07/05/2018

XXVIII Semana del Llibre Valencià dins de les celebracions del 100 anys de la Càtedra de Llengua Valenciana.

REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA
SECCIÓ DE LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANES “LLUÍS FULLANA”

XXVIII Semana del Llibre Valencià

Dins de les celebracions del 100 anys
De la càtedra de llengua valenciana

Del 7 a l'11 de maig de 2018
C/ Avellanes, 26

Horari:
dilluns a dijous: 10-14h. / 17-20h.
divendres: 10 - 14 h .

**************************************************

Dia 7, DILLUNS

A les 12:30 h.- Apertura i Declaració de PORTES OBERTES.

Dia 8, DIMARTS

A les 19:15 h.- Presentació dels següents llibres:

• Editorial Mosseguello:

-Ortografies valencianes. Juli Moreno

• Editorial L'Oronella:

-H4QRS (Hackers). Agustí Zacarés´
-Flor de Maig. Vicent Blasco Ibáñez.
   Traducció al valencià d'Antoni Ruiz Negre

Acabada la presentació de llibres se presentarà el II Concurs de Microrrelats.

Dia 10, DIJOUS

A les 19:15 h.
Llectura dels treballs finalistes dels microrrelats. Entrega dels premis.

XXV RECITALS POÈTICS, Primavera d'Estiu 2018.

Cantant a les tradicions III

Cada poeta recitarà l’original escrit, creat per a cantar la tradició elegida:

 Joan Josep Serra - Els pelegrins de les Useres
 Sito Sanchis - La Mare de Deu dels Desamparats
 Joan Antoni Alapont - Els Milacres de Sant Vicent Ferrer
 Donís Martin i Albizúa - El Corpus de Valéncia
 Enrique Almero i Zanon - La fira de Tots els Sants de Cocentaina
 Carles Bori i Escuriet - La cavalcata dels Reis d'Alcoy
 Donís Salvador i Chàfer - El 9 d'octubre
 Vicent R. Calatayud i Tortosa – El Cristo en la provessó de Vallada

Dia 11, DIVENDRES

A les 14:00 h.
Clausura de la Fira.