Segona jornada Curs d'Història

Amparo Cabanes Pecourt
Data: 
04/09/2019

En la segona sessió del 40 Curs d'Història de la Universidad Valenciana de Verano, celebrada en Fomento de Gandia, la Acadèmica de Número, Dra. Cabanes Pecourt, dissertà sobre el Compromís de Caspe, on tingué un especial protagonisme el sant valencià Sant Vicente Ferrer.

Precisament, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana commemora el siscents aniversari de la seua mort en Vannes, Bretanya francesa.

José Aparicio, Javier Cremades y Amparo Cabanes