Resum Memòria RACV 2018-2919

Data: 
07/11/2019

Seguidament oferim la Memòria d'Activitats de la RACV 2018-2019, llegida el dia 1 d'octubre de 2019 en el Saló del Consulat de la Mar de la Llonja de Valéncia.