La Real Acadèmia de Cultura Valenciana reforça la seua relació en la Societat Civil Valenciana. L'Ilm. Sr. En Claudio Chaqués Ramón nou Acadèmic d'Honor

Claudio Chaqués Ramón
Data: 
18/11/2019
La Junta General de la RACV del més de setembre nomenà Acadèmic d'Honor a Claudio Chaqués Ramón, com a reconeiximent als mèrits adquirits en la seua constant proyecció social i cultural en el sí de la societat civil valenciana, aixina com pel seu recolzament incondicional a les activitats acadèmiques i científiques de la RACV.
 
És empresari, Administrador Únic de les empreses del grup familiar Chaqués-Vöhringer, aixina com CEO en vàries empreses; és Doctor en Periodisme i Doctor Honoris causa per l'Institut Mexicà de Líders en Excelència. També cursà estudis d'Ingenieria Industrial i d'Ingenieria Agrícola en l'Universitat Politècnica de Valéncia. 
 
En l'àmbit de la societat i cultura valencianes és Archicofrade de la Muy Ilustre y Antigua, Pontificia y Real Archicofradía del Santísimo Cristo del Salvador (Valéncia); Acadèmic de la Academia del Vino del Reino de Valencia; Acadèmic de la Academia de Letras y Artes de Portugal; Acadèmic Corresponent del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés; Acadèmic de Número de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades; Membre de la Junta de govern de la Lo Rat Penat; Vicepresident de la falla L'Antiga de Campanar.
 
Ademés és membre d'entitats com la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes o el Ateneo Mercantil de Valéncia.