Apertura del Curs Acadèmic de la RACV

Data: 
04/10/2022

 

L'Apertura del Curs Acadèmic 2022-2023 de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana tindrà lloc en la Llonja de la Seda de Valéncia el pròxim dimarts 4 d'octubre de 2022 a les 18 h.
 
El discurs d'apertura serà realisat pel Decà de la RACV, Excm. Sr. Prof. Dr. José Luis Manglano de Mas.
 
A continuació, se durà a terme la llectura de la Memòria d'Activitats de la RACV durant el curs 2021-2022 per l'Acadèmic Secretari Prof. Dr. José Aparicio Pérez.
 
El discurs inaugural, que tractarà sobre el gran marí i matemàtic valencià Jorge Juan i Santacilia, serà pronunciat per l'Excm. Sr. i Acadèmic d'Honor de la RACV En Francisco González de Posada, a qui se li entregarà el Diploma d'Acadèmic d'Honor i se li impondrà la medalla corresponent.