Acadèmia i Acadèmics en l'Universitat Politècnica

Manuel López Pellicer
Data: 
12/03/2020
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana impartix classes en l'Universitat Politècnica de Valéncia sobre història i cultura valencianes despuix del conveni subscrit entre abdós entitats acadèmiques, coordinat per l'acadèmic Dr. Romero Villafranca.
 
La primera d'elles fon impartida pel Dr. López Pellicer, notable matemàtic de gran prestigi nacional i internacional, versà sobre el gran valencià Jorge Juan, un dels marins i intelectuals de major prestigi del notable sigle díhuit espanyol. Tingué un gran èxit com era d'esperar.
 
La segona l'impartí el Dr. Aparicio Pérez, ahir en plenitut d'alarma sobre el coronavirus, sobre els primers pobladors del Regne de Valéncia.
 
Seguiran unes atres posteriorment sobre llengua, i atres temes.