Vicente Baixauli Comes, nou acadèmic de la RACV

Vicente Baixauli Comes
Data: 
30/10/2019

La famacopea valenciana, en lo que Valéncia va ser puntera des d'época medieval, té continuïtat i representació en la Real Acadèmia en l'elecció, com a acadèmic de número electe en la passada Junta General del 24 d'octubre, del Dr. D. Vicente Baixauli Comes, que ha destacat sempre pel seu gran sentit de la valencianitat, eixercint el valencianisme en distintes institucions, entre elles en el Patronat de la Real Institució. Li correspon la medalla 22.

El seu antecessor en esta llínea científica fon l'erudit castellonenc D. Pedro Vernia, Acadèmic Numerari des de 2005 fins al seu decés en 2009, i que lluità perque es coneguera l'orige valencià de la primera farmacopea espanyola.

Vicente Baixauli, naixcut en Alfafar, és Doctor en Farmàcia, Diplomat en Sanitat i en Òptica. Ademés, és un gran coleccioniste i estudiós sobre la filatelia, sent acadèmic de número de la Real Acadèmia Hispànica de Filatelia.

Fon membre de la Comissió Nacional de la Ret Farmacopea Espanyola i del Formulari Nacional. També va ser Cap de secció d'Inspecció farmacèutica i control de drogues de la Delegació del Govern de Valéncia, i cap del Servici del Laboratori de Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Consum en Valéncia.

Autor de diversos artículs i treballs sobre la seua especialitat farmacèutica, ha impartit també conferències, expost diverses coleccions filatèliques, i és autor de diversos llibres.