Junta de Govern

Junta de Gobierno de la RACV
Data: 
19/02/2020

La Junta de Govern de la RACV, en complir-se un any de la presa de possessió del govern de la Real Institució, es reuní el passat 13 de febrer per a fer balanç de l'any de gestió.

El Decà resaltà com a primer objectiu tornar a la Real Institució el prestigi perdut passats diversos anys d'accions contràries als fins i objectius determinats pels Estatuts establits fa 105 anys i, per lo tant, perjudicials per al poble valencià, la seua llengua i cultura.

El Vicedecà resaltà l'Obertura a les institucions socials i culturals valencianes que participen dels mateixos objectius, en les que s'han establit sòlits convenis de colaboració.

El Secretari destacà la regularisació de l'activitat administrativa interna i les relacions externes, a l'hora que se subsanaven totes les deficiències internes estructurals i personals, molt especialment les relacions en el Patronat de la Real Acadèmia que fon rebut en tots els honors.

El Vicesecretari mostrà en satisfacció com l'Escola Superior d'Estudis Valencians-ESEV havia recobrat la seua confiança en la Real Acadèmia, recuperant-se bona part de l'alumnat perdut passats anys d'abandó pel desconcert i l'irritament dels mateixos, el perfecte funcionament contribuí ad això.

El Tesorer expongué com, a pesar de les grans dificultats financeres s'havia pogut fer front a tot això i en estos moments s'havia regularisat la situació momentàneament.

El Director de la Secció de Musicologia resaltà les numeroses activitats dutes a terme per la seua secció en finançació externa.

El Dr. Romero Villafranca mostrà la seua satisfacció pel Conveni en l'Universitat Politècnica per a que la Real Acadèmia impartixca allí un Curs de Cultura i Història Valenciana.

El Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes destacà les activitats que es duen a terme per a contrarrestar les accions contra la Llengua Valenciana dins i fòra de Valéncia, aixina com la finalisació pròxima d'un important proyecte llingüístic.

El Dr. Bonet Navarro comunicà els treballs realisats per a la recuperació del Dret Civil Valencià.

No obstant lo expost, el Decà invità a tota la Junta a no conformar-se en lo fet, ya que convé perfeccionar-lo, amplificar-lo i multiplicar-lo constantment.