José Vicente Gómez Bayarri

José Vicente Gómez Bayarri
Medalla: 
1
Data ingrés: 
04/02/1998

Valéncia, 3 d'octubre de 1948

Llicenciat en Filosofia i Lletres per l'Universitat de Valéncia en 1973 i Doctor en Història per l'Universitat de Saragossa en 1988.

Catedràtic de Geografia i Història de l'Institut Lluís Vives de Valéncia. Professor en la “Universitat Senior” de l'Universitat Politècnica de Valéncia i en la “Universitat de l'Experiència” del CEU-San Pablo. Professor consultor en la Valencian International University (VIU). Ha dirigit diversos treballs de Fi de Màster en l'Universitat Internacional Valenciana (VIU). És cofundador, professor i director de “l'Escola Superior d’Estudis Valencians” de la RACV des del curs escolar 2002-2003.

Colaborador assidu en el diari Las Provincias, així com en les revistes Lo Rat i en Renou on aborda temes relatius a l'història, cultura i actualitat valenciana. També manté una intensa activitat de divulgació impartint conferències.

Quant a la seua obra com a investigador, ha participat en diversos simposis i congressos i publicat en revistes històriques i culturals on analisa temes de toponímia, qüestions llingüístiques valencianes, la narrativa valenciana medieval, la figura del Cid, l'humanista Juan Lluís Vives i la seua obra, Ausias March i el seu temps, tradicions valencianes, temes castellològics, etc.

Entre les seues publicacions destaquem les següents:

La transición del mundo musulmán al cristiano en el Reino de Valencia (1991), ¿Evolución o rupturismo en la Valencia medieval? Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos (1993), La lengua valenciana hasta Jaime I (1998), Una aproximación a Carlos Ros y la lengua valenciana del siglo XVIII (1999), Reyes forales medievales del Reino de Valencia (2000), Carles Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana (2001), Les quatre grans croniques migevals del Casal de la Corona d’Arago i la tradicio cronistica: Marti de Viciana (2002),El poeta Ausias March i l’entorn de la seua época. Estudi preliminar a Els Poemas d’Ausias March. Edición de Valladolid, 1555, (2002), La Valencia Medieval (2003 y 2009) El Valencià, el dictamen de la llengua i l’AVLL (2003). Castillos del Camino del Cid en tierras valencianas (2008), La civilización islámica en la Valencia Musulmana (2009). En via de publicació té el seu últim llibre, Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (s. XIII-XV)(2015).

Ha publicat 48 artículs de naturalea científica i més de 450 artículs divulgatius en revistes culturals i en la prensa de la ciutat de Valéncia sobre qüestions relacionades a la cultura valenciana. Té diversos treballs publicats en Internet.

Ha segut guardonat en els premis extraordinaris d'investigació de l'Excm. Ajuntament de Valéncia en els “Jocs Florals” de 1989 i 2013, i en els premis Vinatea (1990), Jaume I (1999), Jaume Roig (2002) del mateix certamen, i el Josep Mª Guinot i Galán de les Lletres Valencianes de la Associació Cultural Cardona i Vives (2002). També obtingué el premi d'investigació “Vicente González Lizondo”, convocat per l'Associació Cultural de “Amics de la RACV” l'any 2006. Fon membre del Consell Escolar Valencià (1987-1988). Està en possessió de la Medalla de Plata de la ciutat de Valéncia.