Sobre llengua i cultura valenciana, en digital

Data: 
14/01/2020

Tercera etapa de la Revista Digital de la RACV.

"Sobre llengua i cultura valenciana" és el nom que s'ha donat a la Revista Digital de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en la seua tercera etapa. Front a la rigidea de la mateixa en les seues dos etapes anteriors, la Junta de Govern actual la reconvertix en una revista oberta, dinàmica i en permanent actualisació. Cada número d'esta començarà l'1 de giner de cada any i es tancarà el 31 de decembre del mateix any i, aixina, successivament. Els treballs admesos, despuix de la seua valoració pels acadèmics especialistes en la matèria tractada, s'incorporaran immediatament i la paginació serà correlativa.

Es podrà utilisar la llengua valenciana o l'espanyola, les dos llengües oficials hui i les d'us tradicional des del sigle XVIII quant menys, a criteri de l'autor.

Les matèries a tractar seran les pròpies de les seues setze seccions de treball i estudi, sempre en referència al Poble i Regne de Valéncia, hui Comunitat. També s'admetrà temàtica general que, per interessar al tot, interesse a la part.

Els treballs que s'espera publicar seran els de els seus acadèmics, tant dels Honoraris, com a Numeraris o Corresponents, aixina com els dels Agregats Colaboradors de les respectives seccions.

L'accés a ells serà gratuït i es podran descarregar.

Tags: