Llengua i Lliteratura Valencianes "Lluís Fullana Mira"

Agregats: 

Aureli López (acadèmic corresponent), Juli Amadeu Àrias i Burdeos, Bernat Arlandis i Mañó, Mª Jesús Coves Torralba, Marta Lanuza i Vives, Miquel Àngel Lledó, Òscar Rueda i Pitarque, Antoni Ruiz Negre, Joan Ignaci Serrano Sánchez

Descripció secció: 

Missió i objectius

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes s’ocupa de normativisar l’idioma valencià en base (criteris) a la realitat històrica, filològica i sociològica del poble valencià. Esta normativisació comporta ademés abastir als usuaris de la llengua dels mijos tècnics precisos per al seu estudi i desenroll: Diccionaris, Gramàtiques, Flexions Verbals, ferramentes informàtiques, etc. L’elaboració d’informes, publicacions dels seus estudis, participacions en Congressos, Simpòsium de Llengües, Ponències, etc., servixen per a difondre i prestigiar la llengua valenciana en tot el món.

Treballs i proyectes

 • Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, 1a, 2ona edicions
 • Diccionari Valencia-Castellà 1, 2, 3ª edicions (actualisat al dia versión online)
 • Flexió Verbal 1a, 2ona edicions
 • Corrector Ortogràfic 1a, 2ona edicions
 • Diccionari General de la Llengua Valenciana, 2010 (accesible i actualisat al dia versió online)
 • Diccionari de Sinònims, Antònims i Afins,  2004 (accesible i actualisat al dia versió online)
 • Primer Congrés de Llengua Valenciana, 1985 – Elig
 • Representació de la Llengua Valenciana en Expolingua Portugal (Lisboa), 2003
 • Comunicació en el II Seminari Internacional en Llengües Minoritàries (SILM), 2004
 • Comunicació sobre la Llengua Valenciana en la 9th International Conference on Law and Language – Beijing. China 2004
 • Informe al Tribunal Suprem sobre l’idioma valencià, 2006
 • Solicitut Còdic ISO per a l’idioma valencià, 2005, 2007.

Pàgines de la Secció

Pàgina Secció de Llengua
Pàgina Secció de Llengua internacional