Producció bibliogràfica

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana posseïx un ampli fondo bibliogràfic frut de la publicació de les investigacions realisades pels seus acadèmics i colaboradors. Este fondo editorial està disponible per a la seua compra en les nostres Oficines, situades en C/ Avellanes, 26, 46003 - Valéncia (tel. 963916965), i també en Amazon.
 
Les temàtiques dels nostres llibres i revistes comprenen tots els àmbits de la cultura valenciana que tracten les diverses Seccions de l'entitat, encara que de manera temàtica l'alcanç és més ampli. En este sentit podem citar: Arts, *Bibliofília, Ciències, Cosmologia, Deports, Economia i dret, Ensenyança, Filologia i formació, *Folclor, Gastronomia, Gastronomia i Viticultura, Hidrologia, Humanitats, Iconografia, Infantil - jovenil - còmic, Informàtica, Institucional, Lliteratura, Mig ambient, Órdens i #congregació, Política, Valencianisme, Veterinària, Viages i oci, etc. Zoologia. Enllaç