Seminari d'Art Prehisitòric

XXI Seminari d'Art prehistòric
Data: 
16/09/2019

En el XXI Seminari d'Arte prehistòric, celebrat en el Hotel 3 Anclas de Gandía, s'ha estudiat, analisat i debatut sobre interessants punts, com les bicromies o repintats de l'estil llevantí, aspectes del llenguage especialisat, errors de l'interpretació, aspectes territorials, noves troballes, l'escassa presència de l'estil llevantí en el MAN, i un repàs a l'història de l'investigació. 

Participaren els especialistes Ana Alonso, Rosa Díaz, Alexander Grimal, P. Ludas, T. Fernández, M. Ángel Mateo, J. Salmerón, I. Hernández, J. Aparicio.

XXI Seminario de Arte prehistórico

XXI Seminario de Arte prehistórico