I Congrés de Filosofia de la Música

I Congreso de Filosofía de la Música
Data: 
14/01/2020
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (secció de Musicologia «Juan Bautista Menges»), en colaboració en la Fundació Gustavo Bueno, organisa el I Congrés de Filosofia de la Música en Valéncia en l'objectiu de promoure la llabor filosòfica entorn a este camp artístic.
 
El comité organisador invita a la comunitat d'investigadors a participar enviant les seues propostes de comunicació.
 
Totes les sessions seran gravades en el material audiovisual de la Fundació Gustavo Bueno para més avant ser retransmeses en fins educatius en els canals de difusió pertinents de dita institució.
 
PROGRAMA
 

I Congreso de Filosofía de la Música

I Congreso de Filosofía de la Música