Salvador Zaragoza Adriaensens

Salvador Zaragoza Adriaensens
Medalla: 
5
Data ingrés: 
15/12/2010

Valéncia, 9 d'abril de 1941

Doctor Ingenier Agrònom per l'Universitat Politècnica de Valéncia.

Una volta finalisats els seus estudis d'Ingenier Agrònom (Pla 57) en 1966, fon becat del Ministeri d'Educació i Ciència per a la formació de Personal Investigador, i professor d'Edafologia i Conservació de Sols en l'Escola Tècnica Superior d'Ingeniers Agrònoms de Valéncia.

En 1972 fon contractat pel Pla Nacional de Cítrics de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries i en 1978 ingressa com a funcionari, desenrollant treballs d'investigació relacionats en la caracterisació de varietats i en la millora de les tècniques de cultiu en cítrics.

En 1994 és nomenat Cap accidental del Departament de Citricultura i uns atres Frutals de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), i des de 2004 fins a 2009 eixercità el càrrec de Cap accidental del Centre de Citricultura i Producció Vegetal del mateix IVIA.

Ha dirigit 6 proyectes d'investigació de caràcter competitiu i colaborat en uns atres 9, i ha participat en diversos convenis en empreses o uns atres organismes.

Ha realisat més d'un centenar de publicacions, a soles o en colaboració en uns atres investigadors, en revistes científiques i de divulgació, tant espanyoles com estrangeres, aixina com llibres i capítuls en llibres. Entre estos últims se troben 10 editats en Espanya i 5 en uns atres països. Ha format part del Comité de redacció de la revista Annals of Bottany.

Ha assistit i presentat comunicacions en els congressos internacionals citrícoles que la International Society of  Citriculture organisa en tot lo món, aixina com en els de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles i en uns atres congressos, seminaris i reunions de caràcter nacional i internacional.

També ha organisat i dirigit cursos d'especialisació en citricultura en Pereira (Colòmbia) i en Santa Creu (Bolívia). Ha segut director del Master Internacional en Citricultura i professor dels numerosos cursos que organisa la Conselleria d'Agricultura, Peixca i Alimentació de la Comunitat Valenciana. Ha dirigit numeroses tesis de  Màster en Citricultura i treballs fi de carrera.
Ha visitat, realisat estàncies o impartit cursos i conferències en centres d'investigació i universitats de diversos paÍsos, tant de citricultura alvançada com en vies de desenroll (Argèlia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Colòmbia, Cuba, Estats Units, França, Itàlia, Japó, Marroc, Mèxic, Perú i Suràfrica).

Ha segut responsable de la caracterisació de la Colecció de Varietats de Cítrics del Banc de Germoplasma del IVIA i coordinador del descriptor de varietats de cítrics i gèneros pròxims, del Global Citrus Germplasm Network.

Ha colaborat, junt en participants d'uns atres països, en la confecció del programa de la UPOV (International Union for the Protection of the New Varieties of Plants) i fon el responsable del Registre Europeu de Varietats de Cítrics.

Ha segut membre del Comité Eixecutiu de la International Society of Citrus Nurserymen (ISCN), de la International Society of Citriculture (ISC) i de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles (SECH).

En els últims anys i fins a la seua jubilació en 2011 ha desenrollat treballs d'investigació relacionats en la millora de la calitat dels fruits cítrics i en l'obtenció de varietats tardanes de mandarina sense llavors.

Durant este periodo de dedicació a l'investigació, ha compaginat els seus estudis agronòmics en la seua passió per l'història de la citricultura i ha constituït una de les millors biblioteques privades relacionades en la citricultura.

Actualment és director de la Secció de Ciències Mijambientals i Alimentàries de la RACV, i escriu periòdicament artículs relacionats en l'història de la citricultura i impartix conferències sobre este mateix tema.