José Vicente Gómez Bayarri

José Vicente Gómez Bayarri
Medalla: 
1
Data ingrés: 
04/02/1998

Valéncia, 3 d'octubre de 1948

Llicenciat en Filosofia i Lletres per l'Universitat de Valéncia en 1973 i Doctor en Història per l'Universitat de Saragossa en 1988.

Catedràtic de Geografia i Història de l'Institut Lluís Vives de Valéncia. Professor en la “Universitat Senior” de l'Universitat Politècnica de Valéncia i en la “Universitat de l'Experiència” del CEU-San Pablo. Professor consultor en la Valencian International University (VIU). Ha dirigit diversos treballs de fi de Màster en l'Universitat Internacional Valenciana (VIU). Ha segut cofundador, professor, i director de la “Escola Superior d’Estudis Valencians” de la RACV des del curs escolar 2002-2003 fins a 2015-2016, i entre els anys 2018-2021.

En el camp dels Moviments de Renovació Pedagògica ha coordinat i impartit cursos durant més de dèu anys sobre diverses temàtiques relacionades en la llabor docent i actualisació de coneiximents a professors d'Ensenyança Secundària i Primària, patrocinats i reconeguts per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Va ser component del Consell Escolar Valencià (1987-1988).

Ha participat en homenages als professors Antonio Ubieto Arteta, Mª. D. Cabanes Pecourt, Vicente Luis SimóSantonja, en Congressos d'Història de l'Universitat Catòlica de Valéncia, “Sant Vicent Màrtir”. i publicats artículs en la Revista Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), en la Revista de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), en Cuadernos de Investigación Histórica de la Fundación Universitaria Española, en la Revista Digital de la RACV, en la Revista Cresol de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.

Colaborador assidu en el diari Las Provincias i en l'extint diari Valéncia Hui, aixina com en les revistes Lo Rat, Renou, Club d'Opinió i d'Estudis Històrics Jaume I a on aborda temes relatius a l'història, cultura i actualitat valenciana. També manté una intensa activitat de divulgació impartint conferències i ha participat en el montage i organisació d'exposicions culturals.

Sobre la seua llabor com a investigador, ha intervingut en diversos simpòsiums i congressos, i publicat en revistes històriques i culturals en les que analisa temes de toponímia, reconquista i cartes pobles del Regne de Valéncia, qüestions llingüístiques valencianes, la narrativa valenciana medieval, el notari i apologeta valencià Carles Ros i Hebrera, la figura del Cid, l'humaniste Joan Lluís Vives i la seua obra, Ausias March i el seu temps, Anfós el Magnànim, el croniste Martí de Viciana, el domini fra Vicent Ferrer, cartes de repoblament valencianes, les Órdens Militars en la conquista i repoblament del Regne de Valéncia en época de Jaume I,  tradicions valencianes, temes castellológicos, la Ciència en Al-Andalus, l'Universitat de Valéncia fins a finals del sigle XVI, la figura de l'erudit arabiste Julián Ribera i Tarragó, etc.

Entre les seues publicacions destaquem els següents llibres:

La transición del mundo musulmán al cristiano en el Reino de Valencia (1991), ¿Evolución o rupturismo en la Valencia medieval? Aspectos socio-culturales y sociolingüísticos (1993), La lengua valenciana hasta Jaime I (1998), Carlos Ros. Apologista de la Lengua Valenciana (1998), Una aproximación a Carlos Ros y la lengua valenciana del siglo XVIII (1999), Reyes forales medievales del Reino de Valencia (2000), Carles Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la Lengua Valenciana (2001), Les quatre grans croniques migevals del Casal de la Corona d’Arago i la tradicio cronistica: Marti de Viciana (2002), El poeta Ausias March i l’entorn de la seua época. Estudi preliminar a Els Poemas d’Ausias March. Edición de Valladolid, 1555, (2002), La Valencia Medieval (2003 y 2009), El Valencià, el dictamen de la llengua i l’AVLL (2003), Castillos del Camino del Cid en tierras valencianas (2008), La civilización islámica en la Valencia Musulmana (2009), Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (s. XIII-XV) (2015), Reyes cristianos medievales de Valencia (2016), Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón (2017). La Universidad de Valencia hasta finales del siglo XVI. Valéncia, 2021.

Ha publicat més de 50 artículs de naturalea científica i supera 500 artículs divulgatius en revistes culturals i en la prensa de la ciutat de Valéncia sobre qüestions relacionades en la cultura valenciana. Té diversos treballs publicats en la ret d'internet.

Ha segut guardonat en els premis extraordinaris d'investigació de l’Excm. Ajuntament de Valéncia en els “Jocs Florals” de 1989 i 2013, i en els premis Vinatea (1990), Jaume I (1999), Jaume Roig (2002) del mateix certamen, i el Josep Mª Guinot i Galan de les Lletres Valencianes de l'Associació Cultural Cardona i Vives (2002). També va obtindre el premi d'investigació “Vicente González Lizondo”, convocat per l'Associació Cultural de “Amics de la RACV” l'any 2006. Membre de jurat de diversos certàmens històrics i lliteraris. Està en possessió de la Medalla d'Argent de la ciutat de Valéncia (1994).