Membres del Patronat en la sèu de la RACV

 

Com a secretari fundador del Patronat puc certificar lo que dic a continuació:

L'Associació Cultural per al Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundada l'any 1987, sent el seu President Fundador En Juan Lladró Dolz, u dels membres més destacats d'ella al costat de l'empresari valencià Héctor Gimeno Mondragón que, al mateix temps, en la colaboració de destacats intelectuals valencians impulsen el Fòrum d'Opinió Vinatea en l'Ateneu Mercantil de Valéncia, ha tengut com a cap visible de la seua Junta Directiva a l'activíssim Eliseo Puig Arcos, cosa que ha fet possible dur avant importantíssims proyectes, entre ells la segona edició del Gran Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, elaborat per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Institució dirigit pel Filòlec i Dr. Voro López, membre de la renovada Junta de Govern, sent, este sí, l'autèntic i únic diccionari de la Llengua Valenciana del Poble Valencià. El Patronat tornarà a entrar en tots els honors, com es mereix, en la RACV, en la seua nova Junta directiva, presidida ara pel Sr. Sánchez Montalar.

José Aparicio Pérez

Voro López
Voro López

Enllaç a la web de Patronat de la RACV

La composició de la Junta es la següent:
 
Patró Fundador: Juan Lladró Dolz
 
President d’Honor: Héctor Gimeno Mondragón
 
President:  Eliseo Puig Arcos
 
Vicepresident: José Enrique Sánchez Montalar
 
Secretària: María Josefa Micó Gómez
 
Vocal 1: Vicent Baixauli Comes
 
Vocal 2: Milagros Canet Cantó de Melego
 
Vocal 3: Manuel Marzal Álvaro
 
Vocal 4: Xavier Carbonell Montesinos
 
Vocal 5: Salvador Caurín Guzmán
 
Vocal 6: Jordi Zorio Borrás
 
Vocal 7: Enrique Ramón Pastor
 
Vocal A: José Aparicio Pérez
(Acadèmic de la R.A.C.V.)
 
Vocal B: Voro López Verdejo
(Acadèmic de la R.A.C.V.)