Quinta i última jornada del Curs d'Història

Bernardo Adam Ferrero
Data: 
09/09/2019

En la quinta i última sessió del 40 Curs d'Història de la Universidad Valenciana de Verano, celebrada en Fomento de Gandia, intervingué el mestre Adam Ferrero, director i compositor. En esta sessió, que tancà este curs d'història, Ferrero raonà al voltant de les innumerables obres dedicades a Sant Vicent Ferrer.