Conferència de José Luis Manglano en Lo Rat Penat

Data: 
07/03/2019

El Decà de la RACV, José Luis Manglano de Mas, pronuncià la conferència titulada "El objeto de la Real Academia de Cultura Valenciana" en Lo Rat Penat.

L'acte tingué lloc passat dia 25 de febrer en el Saló Constantí Llombart de la referida entitat cultural.

Adjuntem el text íntegre de la seua intervenció.