Pablo González-Pola de la Granja

General Díez Alegría
Estudi de l'evolució de l'eixercit en el tardofranquisme i la Transició.
22/02/2017 - 19:00
General Díez Alegría
Estudio de la evolución del ejército en el tardofranquismo y la Transición.
22/02/2017 - 19:00