General Díez Alegría

General Díez Alegría
Estudi de l'evolució de l'eixercit en el tardofranquisme i la Transició.
Miércoles, 22 Febrero, 2017 - 19:00
General Díez Alegría
Estudio de la evolución del ejército en el tardofranquismo y la Transición.
Miércoles, 22 Febrero, 2017 - 19:00