Acte d'Apertura del XVIII Curs de l'ESEV

RACV
Data: 
02/10/2019

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) celebrarà l'acte d'apertura del XVIII Curs de l'Escola Superior d'Estudis Valencianans (ESEV) el 2 d'octubre, segons el següent programa:

Presidirà l’acte el Decà de la RACV Excm. Sr. En José Luis Manglano de Mas.

Presentació del XVIII Curs de la “Escola Superior d’Estudis Valencians” a càrrec de la Directora Sra. Na Carmen Torres Ferrer.

Conferència inaugural a càrrec de l’Ilma. Sra. Na Petra María Pérez Alonso-Geta, Catedràtica de Ciències de l’Educació.

“EDUCAR EN DEMOCRACIA, SALVAGUARDAR NUESTROS VALORES“

L'acte tindrà lloc el dia 2 d'octubre, dimecres a les 18:30 hores, en el Saló d’Actes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Carrer Avellanes, núm. 26. Valéncia.

INICI DE CURS

GRUP A (10:30 a 12:30 h.)
Dia 7 d’octubre, dilluns

GRUP B (10:30 a 12:30 h.)
Dia 4 d’octubre, divendres

Tags: