Inici

Benvenguts a la pàgina web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon fundada en 1915 per l'Excma. Diputació Provincial de Valéncia, tenint la denominació de “Centre de Cultura Valenciana”. La seua  finalitat era promoure investigacions,  els valors culturals del poble valencià i formar un archiu i una biblioteca sobre temes específicament d'este àmbit.

Durant els seus més de cent anys d'existència, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha complit els seus fins baix els auspicis tant de la Diputació Provincial com de l'Ajuntament de Valéncia, que  en 1917 cedí per al seu domicili social el Saló del Consolat de Mar de la Llonja de la Seda.

A hores d'ara està configurada com a una corporación de dret públic, segons según DECRET 91/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es regula la creació de les acadèmies científiques, culturals i artístiques de la Comunitat Valenciana i el seu registre. [2015/5730] (DOCV núm. 7550 de 17.06.2015)

Els excms. senyors President de la Diputació Provincial i Alcalde de la Ciutat de Valéncia són el President i Vicepresident d'Honor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; Acadèmics Numeraris nats d'esta, tenen sempre veu i vot i podran intervindre en l'elecció dels seus Acadèmics.

 

Exposició la seda valenciana en la costura
04/03/2019 - 18:00
Micronesia
18/02/2019 - 19:00
Anales 94
07/02/2019 - 19:30
Vicente Ramos
01/02/2019 - 11:30
La evangelización en el proceso de colonización de Nueva España
28/01/2019 - 19:00
PERFIL DEL CONFERENCIANTE   VICENTE ESCRIVÁ SALVADOR, Licenciado en Derecho, Abogado. Pertenece a varias comisiones de trabajo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Máster en Historia moderna con premio extraordinario de la Universidad de Valencia y doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. De 2000-2014, Secretario de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, de 2000-2008, Secretario del Instituto de Empresa Familiar (IVEFA) y Vicesecretario de la Cámara de C
CICLE DE CONFERÈNCIES “ESPAÑA EN EL PACÍFICO”
14/01/2019 - 19:00
17/12/2018 - 18:30
Tercera edició d'estos premis dedicats a reconéixer les millors tesis doctorals que tracten temes valencians.
12/12/2018 - 18:00
Exposició de trages regionals en miniatura
10/12/2018 - 11:00
04/12/2018 - 19:00

Pàgines