Segona jornada del Curs de Ciències

Francisco González de Posada
Data: 
11/09/2019

En la segona sessió del Curs de Ciències de la Universidad Valenciana de Verano, celebrada en l'Hotel Tres Anclas de Gandia, el Dr. González de Posada parlà al voltant de l'evolució de l'Univers segons la Física actual.

L'essència del contigunt d'este curs quedà plasmada en l'entrevista que poguerem fer al Dr. González de Posada i que poden recuperar en este ENLLAÇ

PROGRAMA

"Cosmología: Física y Teología"

1. El origen del Universo según la Física actual
2. La evolución del Universo según la Física actual
3. El destino del Universo según la Física actual
4. En torno al problema del Origen: Ciencia y Religión
5. En torno al problema del Destino: Ciencia y Religión
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL DR. GONZÁLEZ DE POSADA

HOTEL TRES ANCLAS. PLAJA DE GANDIA. DEL 9 AL 13 DE SETEMBRE- 20 HORES