Primera jornada del Curs de Ciències

González de Posada
Data: 
10/09/2019

En la primera sessió del Curs de Ciències de la Universidad Valenciana de Verano, celebrada en l'Hotel Tres Anclas de Gandia, el Dr. González de Posada parlà al voltant de l'Orige de l'Univers segons la Física actual.

González de Posada

 

PROGRAMA

"Cosmología: Física y Teología"

1. El origen del Universo según la Física actual
2. La evolución del Universo según la Física actual
3. El destino del Universo según la Física actual
4. En torno al problema del Origen: Ciencia y Religión
5. En torno al problema del Destino: Ciencia y Religión
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL DR. GONZÁLEZ DE POSADA

HOTEL TRES ANCLAS. PLAJA DE GANDIA. DEL 9 AL 13 DE SETEMBRE- 20 HORES