La RACV refrenda el informe presentado al Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias

Informe sobre la llengua valenciana
Data: 
13/03/2019

El treball realisat per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, junt a la Secció dels Cursos de Llengua i Lliteratura valencianes de Lo Rat Penat, fon presentat pels respectius directors d'abdós seccions, Dr. Voro López i prof. Òscar Rueda, en acte públic celebrat en Lo Rat Penat, en assistència massiva de valencians que mostraren general satisfacció per la necessària iniciativa en la lluita per la salvació de la llengua valenciana.

No aixina en atres àmbits, especialment acadèmics, que mostraren el seu rebuig per la seua connivència en els que treballen en contra direcció. Açò motivà que un grup d'acadèmics de la RACV se solidarisara en la seua secció i, especialment, en el seu director el Dr. Voro López. Ara la nova Junta de Govern de la RACV aprovà l'acort següent que refrendà la Junta General.

La nova Junta de Govern de la RACV, en la seua primera reunió del dia 11 de febrer d'enguany, acordà felicitar i mostrar el seu recolzament a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, aixina com al seu director Voro López, per l'informe que, junt en la Secció de Cursos de Llengua i Lliteratura Valencianes de Lo Rat Penat, dirigida per Òscar Rueda, han elaborat sobre la situació sociollingüística de la llengua valenciana i que ha segut presentat al Comité d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, que és el responsable de realisar un informe anual sobre l'aplicació de dita carta en cada Estat.

L'informe, que arreplega una extensa documentació, descriu la situació actual de la llengua valenciana i la marginació que venen patint els seus parlants quan han adoptat la normativa ortogràfica i gramatical de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, coneguda popularment com a Normes d'El Puig. Ademés, en l'informe es demana que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana siga reconeguda com un referent històric en la codificació i la normativisació de la llengua valenciana, ya que fon esta acadèmia la que en 1915 encomanà al filòlec Lluís Fullana la redacció de la primera gramàtica de la llengua valenciana, que fon publicada eixe mateix any per l'institució, realisant posteriorment diversos diccionaris, gramàtiques i material dirigit a codificar la llengua valenciana. 

Tags: