Conferència: "Santa Bárbara, patrona universal"

Santa Bárbara
Data: 
11/12/2017

REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA
Secció d'Història
Grup d'Investigació d'Història Militar “General Navarro Sangrán”

 

CONFERÈNCIA

"SANTA BÁRBARA, PATRONA UNIVERSAL"

Ilm. Sr. D. Jesús Alonso Iglesias. Coronel d'Artilleria

DILLUNS 11 DE DECEMBRE DE 2017, A LES 19:00 HORES
SALÓ D'ACTES DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA
CARRER AVELLANES, NÚM. 26 DE VALÉNCIA
(Junt al Palau Arquebisbal)

 

INTRODUCCIÓ A LA CONFERÈNCIA

Des d'Orient fins a Occident, des dels primers temps del cristianisme fins als nostres dies, Santa Bàrbara ha segut aclamada com a patrona per numerosos gremis i associacions sent invocada principalment contra els mals que provoca la tormenta o contra la mort súbita.

La conferència pretén resaltar la gran influència que la devoció i el cult a Santa Bàrbara han tingut sobre una gran cantitat de paisos, cultures i moviments artístics a lo llarc dels sigles i en el seu desenroll s'analisa l'arraïlada d'eixa devoció sobretot en Europa, Espanya i especial i particularment en Valéncia.

Aixina mateix la conferència realisa un recorregut a lo llarc de la vida, atributs i patronages que ostenta Santa Bàrbara i donada l'extensió del cult dedicat a ella tant en el temps com en l'espai pot considerar-se que tot això la fan acreedora al títul de Patrona Universal.

 

PERFIL DEL CONFERENCIANTE

JESÚS ALONSO IGLESIAS. Coronel d'Artilleria en situació de retirat, pertanyent a la 25 promoció de la AGM i a la 258 promoció d'Artilleria.

Ingressa en l'Acadèmia General Militar de Saragossa en l'any 1966, obtenint l'ocupació de tinent en l'any 1970 en l'Acadèmia d'Artilleria en Segòvia.

Passat un any en el centre d'Instrucció de reclutes de Càceres, inicia en Ceuta la seua carrera militar com a oficial de l'arma d'artilleria i des d'allí accedix a distints destins tant de l'arma d'artilleria com de vàries armes, tant de llogística com d'Història i Cultura militar recorrent fins a un total de 17  províncies espanyoles en uns atres tants destins, acabant el seu periple militar en el Centre d'Història i Cultura Militar de Valéncia on aplega en 2005 i on permaneix fins al seu passe a la situació de retir.

Està diplomat en Gestió Llogística Superior per l'Acadèmia de Llogística de l'Eixèrcit. Està en possessió del títul d'oficial tàctic de missils superfície-aire Nike-Hércules havent participat, en vàries ocasions, en pràctiques d'evaluació, direcció i llançament del missil Hércules en la base militar americana de Fort- Bliss en Texas.

Durant els anys 2000 a 2004 realisa els cursos i obté la Diplomatura en les matèries d'Heràldica, Vexilologia i Uniformologia per l'Institut d'Història i Cultura Militar de Madrit.

Ha impartit conferències en diversos centres universitaris com la Facultat d'Història i l'Universitat Politècnica.

Ha colaborat en numerosos artículs sobre artilleria europea medieval en revistes tècniques militars, especialment en el Memorial de l'Arma d'Artilleria.