Manuel Chueca Pazos

Manuel Chueca Pazos
Medalla: 
11
Data ingrés: 
23/10/2006

Arenas de San Pedro (Àvila), 23 d'abril de 1935

Ingenier de Mines per l'Escola Tècnica Superior de Madrit, en 1960 obtingué el grau de Doctor ingenier de Mines en 1963 i el de Doctor ingenier Geógraf en 1968.

Des de 1961 pertany al cos nacional d'ingeniers Geógrafs. Entre 1966 i 1983 fon Delegat Regional en Valéncia de l'Institut Geogràfic Nacional.

En 1968 començà a eixercir la docència universitària i fon catedràtic de Topografia, Geodèsia i Fotogrametria en l'Universitat Politècnica de Valéncia, en la que ocupà els càrrecs següents: Vicerrector d'Extensió Universitària, en 1983; Director del Departament d'Ingenieria Cartogràfica, en 1985; Director de l'Escola Universitària d'Ingeniers Tècnics en Topografia, en 1989; Director de l'Escola Tècnica Superior d'Ingenieria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, en 1994; Nomenat pel Rector de la UPV com a Membre del Comité Científic de FÓRUM-UNESCO Universitat i Patrimoni, en 1995; Director de l'Institut de Geografia en la IVEI (Institució Valenciana d'Estudis i Investigació – Generalitat Valenciana; en 1997; Vicepresident i Director Eixecutiu de l'Institut Cartogràfic Valencià, en 1997; Membre del Consell Superior Geogràfic, en 2001; Coordinador del Pla d'Estudis i Títul de Grau “Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica” en l'EEES, en 2003; Director de l'Àrea Científica “Geodesia y Navegación” en el VI Congrés Internacional – Semana Geomática Catalana, en 2004; Nominat per al Premi “Jaume I” de Noves Tecnologies, en 2005 i Director i Fundador de la Secció “Ingenieria Cartogràfica i Geografia” en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en 2009.

Ha realisat importants treballs per a l'Administració de l'Estat, com les actuacions en 341 municipis i l'actualisació de 26 fulls del Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50.000. Posteriorment realisà el Mapa Autonòmic Valencià a escala 1:2.000.000 i, en 2001, el primer mapa a escala 1:10.000 de la Comunitat Valenciana, vectorial, totalment digitalisat i publicat en 827 fulls. També realisà la fotogrametria terrestre del vedat miner Sierra Menera.

Ha segut ponent en diversos congressos i ha dirigit nou tesis doctorals i 38 Proyectes/Tesines de fi de Carrera. Entre els seus més de vint llibres cal destacar: Topografia (4 volums) (1982-1993), Lecciones de Geodesia (1987), Replanteo topográfico de curvasen vías de comunicación (1988), Complementos sobre ajustes y compensaciones por mínimos cuadrados en topografía (1990), Ampliación de redes topográficas y locales. Cuestiones de diseño (1995), Cosmología y astronomía (1997) y Problemas de Microgeodesia y Redes locales (2003).

Coautor de diversos artículs científics publicats en la Revista Digital de la RACV i publicats a més en paper en la Série Històrica de la RACV, toms 31 i 32.

Membre del Consell Superior Geogràfic i del Comité Científic del Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni. En 1976 se li concedí la Medalla d'Or colectiva al Mèrit en el Treball per allò que s'ha fet en Sierra Menera. És Premi a l'Excelència Docent 2001 otorgat per l'Universitat Politècnica de Valéncia.

Promotor i Comissari Científic del Congrés Internacional d'ingenieria Cartogràfica, celebrat en València en Febrer, 2008.