Isabel II

"Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Prestigio) - 2ª parte"
Es tractaran les intervencions en l'exterior ocorregudes en l'últim deceni del regnat d'Isabel II.

12/06/2017 - 19:00
Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Presitigio) - 2ª parte
 Se tratarán las intervenciones en el exterior ocurridas en el último decenio del reinado de Isabel II.

12/06/2017 - 19:00
Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Presitigio) - 1ª parte
Intervencions en l'exterior ocorregudes en la primera part del regnat d'Isabel II.

15/05/2017 - 19:00
Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Presitigio) - 1ª parte
 Se tratarán las intervenciones en el exterior ocurridas en la primera parte del reinado de Isabel II.

15/05/2017 - 19:00