Alfonso Bullón de Mendoza

Primera Guerra Carlista
Alfonso Bullón de Mendoza dissertarà sobre la primera de les Guerres Carlistes, que podia haber tingut un desenllaç prou diferent de no haver-se produït el Convenio de Vergara.

07/02/2017 - 19:15
Primera Guerra Carlista
Alfonso Bullón de Mendoza disertará sobre la primera de las Guerras Carlistas, que podía haber tenido un desenlace bien distinto de no haberse producido el Convenio de Vergara.

07/02/2017 - 19:15