La Real Acadèmia de Cultura Valenciana estrenà el seu Himne en l'Acte Central del seu I Centenari, celebrat el 20 de giner de 2015 en el Saló Columnari de la Llonja de Valéncia. També s'interpretà en el Palau de les Arts el 7 de maig per la Banda Simfònica del Conservatori Municipal José Iturbi, la Coral Infantil Juan Bautista Comes i la Coral Catedralícia de Valéncia.

Director: Vicente Chulià Ramiro

Per a escoltar l'himne en Ivoox o baixar-se l'archiu en mp3, fer clic ací: Himne de la RACV

 

Versió en valencià:

Glòria, REAL ACADÈMIA de CULTURA,
de pau i d’amor
VALENCIANA de Pàtria i ensenya
per la Llengua que marca l’honor. 

En este vell reyalme que la mar acarona
sonen les veus preclares de vera germanor
i encarant cada dia al sol que ho allumena
nos va quallant collites que són un ver primor.
Fa bella simfonia la joventut en marcha
en esclat d’alegria traçant-nos bon futur.
Remor de vella història present que no descansa
la ben certa memòria d’anhel renovador. 

Glòria, REAL ACADÈMIA de CULTURA,
de pau i d’amor
VALENCIANA de Pàtria i ensenya
per la Llengua que marca l’honor.
Glòria Real Acadèmia GLÒRIA... GLÒRIA

 

Versió en castellà:

Gloria, REAL ACADEMIA de CULTURA,
de paz y de amor
VALENCIANA de Patria y enseña
por l a Lengua que marca el honor.
En este viejo Reino que la mar acaricia
suenan voces preclaras hermanando el fervor
y encarandose al dia del sol que lo ilumina
nos cuajan las cosechas que son digno primor.
Es bella sinfonia la juventud en marcha
desbordando alegria futura en su perfil.
Rumor de antigua historia presente sin descanso
con la cierta memòria de afán renovador.
Gloria, REAL ACADEMIA de CULTURA,
de paz y de amor
VALENCIANA de Patria y enseña
por la Lengua que marca el honor.
Gloria Real Academia GLORIA... GLORIA

Lletra: Vicent Ramon Calatayud. Música: Salvador Chulià Hernández i Josep Climent Barber.