Musicologia "Juan Bautista Comes"

Agregats: 

María Concepción Darijo Frontera, Vicente Francisco Chulià Ramiro, Luis Garrido Jiménez, Rodrigo Madrid Gómez.

Descripció secció: 

Missió i objectius

La música, a través de l'història, ha segut sempre un element bàsic de la cultura d’un poble. Per això esta Secció desenrolla l'investigació d’estudis musicològics de la cultura valenciana i la seua realitat evolutiva.

Treballs i proyectes

Periòdicament publica el resultat dels dits estudis en la  Revista “Estudis Musicològics”, que conté bibliografies de personages insignes, partitures musicals o estudis de drames llitúrgics), així com diferents Cds en els que es reproduïx la pròpia obra musical.

Activitats

Actuació en la Banda Municipal i Cor Catedralici en el Centenari de la RACV. Tota la gestió i consecució de la part musical estigué a càrrec de les gestions de la Secció, i més tart es realisà la gestió en el Palau de les Arts Reina Sofia, Conservatori Municipal José Iturbi de Valéncia, Coral Catedralícia, Coral José Roca, Coro Mixt del Conservatori; d'igual manera es realisaren tres conferències en el saló d'actes de la RACV, en els professors Fernando Bonete, Luis Garrido, Vicente Chulià, que tractaren sobre la següent temàtica: 02-03-2016: "El director de orquesta y su misión al servicio del compositor”. 06-04-2016: "Música y músicos en torno a la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados desde su fundación hasta 1958". 04-05-2016: "Pasodobles con historia".

Concerts:

27/05 Concierto en la Catedral de Valencia del grupo Iturbi’s Trumpet, con asistencia del cardenal Excmo. Sr. D. Antonio Cañizares. 01/06 Concierto del dúo de violín y piano Miguel Ángel Gorrea y Fernando Tortajada.

Hem de destacar la composició que desinteressadament realisaren els acadèmics José Climent, Salvador Chulià i Vicent Ramon Calatayud de l'Himne del Centenari de la RACV.

Vicente Chulià
Fernando Bonete
Acte Central Centenari RACV
Concert Acte Central Centenari RACV