José Aparicio Pérez

José Aparicio Pérez
Medalla: 
13
Data ingrés: 
15/12/1986

Anna, 28 de giner de 1943

Llicenciat en Filosofia i Lletres (1971) i Doctor en Història (1987) per l'Universitat de Valéncia, de la que va ser professor d’Història Antiga des de l’any 1971 fins a l’any 1976. Va ingressar en el Servici d’Investigació Prehistòrica de la Diputació de Valéncia en 1972, i des de 1978 és funcionari d'esta per oposició. Actualment és Director del Servici d’Estudis Arqueològics de la mencionada corporació provincial, direcció obtinguda després de la corresponent convocatòria pública.

Ha dut a terme més de cent campanyes d’excavació i diversos treballs de protecció del patrimoni, com els del poblat ibèric de la Bastida dels Alcuses, la Cova del Volcà de Cullera, Necròpolis ibèrica del Corral de Saus, Cova del Parpalló i, recentment, la de la Cova dels Mosseguellos de Vallada, també en diversos abrics de pintures rupestres.

Ha colaborat en la prensa de Valéncia com a articuliste, ha realisat programes de televisió de divulgació històrica i arqueològica; i ha participat en numerosos congressos i coloquis internacionals.

Director dels Cursos d’Història i Cultura Valenciana, que se celebren a Gandia, des de 1980.

Director de les revistes Série Històrica (28 números publicats), Série Filològica (23 números publicats), Série Arqueològica (21 números) i ELEA (7 números) de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ademés ha escrit més de cinquanta artículs en revistes científiques espanyoles, franceses, alemanes i mexicanes. Entre els seus llibres publicats podem destacar Estudio Económico y Social de la Edad del Bronce Valenciano (1976), Las Raíces de Cullera (1977), La Cova Fosca y el Neolítico Valenciano (1977), El Mesolítico en Valencia y en el Mediterráneo Occidental (1979), Las Raíces de Banyeres (1981), La Cova de les Calaveres (1982), Carta Arqueológica de La Safor (1983), Les Arrels del Poble Valencia i de la seua cultura (1988) i La Valencia Prehistórica (2004).

En l’actualitat és secretari general de la Confederació Espanyola de Centres d’Estudis Locals (CECEL) del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Ha segut l’editor dels dos primers números de la Revista de la CECEL.

En 1973 va obtindre el Premi Senyera d’investigacions històriques de l’Ajuntament de Valéncia i en 1978 el premi Francisco Cerdá Reig de la Diputació Provincial de València.

Està en possessió de la Medalla de la Institució Duc Real Alfonso el Vell de Gandia i de la del centenari de Lo Rat Penat.