La Valencia del profesor Juan Ferrando Badía

Autor: 

Juan Ferrando Badía

Sinopsis: 

Este llibre conté lo substancial de l’obra periodística i part de l’oratòria que el professor Joan Ferrando Badia consagrà a la defensa de l’identitat, l’història i la cultura valencianes, aixina com de la llengua valenciana. La selecció dels texts fon realisada per ell mateix, entre el gran número d’artículs que a lo llarc de vint anys o més havia publicat en diversos mijos d’informació i
opinió, evitant aixina repeticions innecessàries i depurant els seus propis criteris. Tot això en mires a una obra sistemàtica que preparava i que no pogué consumar.

Esta selecció fon guardada en un soport digital, que és el que s’ha utilisat per a la present edició.