Guerras de Prestigio

"Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Prestigio) - 2ª parte"
Es tractaran les intervencions en l'exterior ocorregudes en l'últim deceni del regnat d'Isabel II.

dilluns, 12 juny, 2017 - 19:00
Las guerras exteriores de Isabel II (Guerras de Presitigio) - 1ª parte
Intervencions en l'exterior ocorregudes en la primera part del regnat d'Isabel II.

dilluns, 15 maig, 2017 - 19:00