INFORMACIÓ GENERAL 

Servicis

- Servici de referència i informació bibliogràfica i documental: les consultes  poden realisar-se en la biblioteca, i també per teléfon, correu i correu  electrònic.

- Intercanvi de publicacions: es porta a terme en distints centres, institucions, Associacions… de tota la Comunitat Valenciana. A través del nostre correu, podrà informar-se de cóm iniciar intercanvi en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

- Préstam: omplint una solicitut de petició de llibres i sempre que es disponga del carnet de la biblioteca.

- Reprografia digitalisada: Es fa exclusivament per a les peticions per correu electrònic, quan a l'usuari li és difícil accedir a la nostra sèu en persona. A través de l'escàner es reproduirà qualsevol document sempre que les seues característiques físiques i de conservació ho permeten i en el determini més breu possible s'enviarà per correu electrònic. Les reproduccions es proporcionaran únicament per a us privat en fins docents i d'investigació. La Biblioteca no es fa responsable de l'us que puguen donar-se de les reproduccions contravenint els drets protegits per la llei. 

Normes de consulta Les normes per a la consulta del patrimoni bibliogràfic conservat en la Biblioteca són les següents -Presentar el carnet de la biblioteca (sense carnet, es facilita passe temporal a la sala de llectura a els qui acrediten la necessitat de portar a terme alguna consulta breu i concreta també per a estudiar) -Utilisar els instruments de descripció, fichers i ordenadors en el màxim conte. -Omplint un llistat en les senyes personals. -Desconectar el sò dels teléfons mòvils. -No alterar el silenci en la sala. -Consultar qualsevol dubte al personal de l'Archive-Biblioteca. -Acceptar les normes existents per a l'us correcte dels fondos.

Personal La direcció general de la Biblioteca correspon a l'Acadèmic-Bibliotecari elegit per la Junta de la Real Acadèmia. La direcció tècnica pertoca al personal contractat per a portar a terme les diverses tasques.

Acadèmic Archiver-Bibliotecari

En José Bonet Navarro

Personal tècnic

Na Virginia Segura Pedrero

Llicenciada en Filologia Hispànica per l'Universitat de Valéncia. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació en l'Universitat de Valéncia.

Sèu / Contacte
 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 
Biblioteca
Carrer Avellanes, nº 26
46003 Valéncia

E-Mail: biblioteca@racv.es

Tel: 96 391 69 65
 
Horari d'atenció al públic i accés
 
Sobre l'horari, la Biblioteca esta disponible per als usuaris i investigadors que vullguen consultar els seus fondos en horari de matí i vesprada: 
 
Matins: de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades (dilluns i dimecres): de 16: 30 a 20:30 h.
Divendres per la vesprada, dissabtes, dumenges i més d'agost tancat.
 
Horari d'Estiu: mesos de juliol i primera quinzena de setembre, de dilluns a divendres, de 8:30-14:30.
 
L'accés a la Sala de Llectura és a través del propi edifici de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la planta baixa del mateix edifici.