XXX Dia de la llengua valenciana

Lluís Fullana Mira
Data: 
01/03/2018

Enguany dedicat al Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat, pel filòlec Pare Lluís Fullana O.F.M.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana

té l’honor de convidar als actes organisats per al

Dia de la Llengua Valenciana

en el qual es commemora la mort d’Ausias March.

PROGRAMA

DIJOUS, DIA 1 DE MARÇ DE 2018

Ofrena de llorer sobre la llosa sepulcral del poeta (porta romànica de la Sèu de Valéncia).

A les 18:00 h.

Missa en la Capella del Sant Càliç de la Sèu en memòria d’Ausias March i dels Acadèmics i escritors valencians difunts.

A les 19:00 h.

En el Saló del Consolat del Mar de la Llonja de Valéncia (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).

Justificació de l'acte pel Centenari, accions realisades i en marcha. Convidar a la colaboració, pel Secretari de la Secció, l’Ilustríssim Sr. En Vicent Ramon Calatayud.

Informe de treballs i proyectes de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, pel Director de la Secció, l’Ilustríssim Sr. En Voro López Verdejo.

Remembrança de fets i circumstàncies, en torn a la figura de Fullana, el resò universitari i social, per l’Ilustríssim Sr. En Josep F. Ballester-Olmos, Acadèmic de Número.

Tancament de l’acte en paraules de l’Ilustríssim Sr. En Daniel Sala Giner, Vicedecà de la RACV.

 

Es prega confirme la seua assistència. Tel. 963 91 69 65 secretaria@racv.es