La web de la Real Acadèmia aplega llunt, molt llunt

Data: 
16/01/2020
La posada en activitat de la pàgina web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en major dedicació i entrega, recolzada en la revitalisació i normalisació de les tasques per part de la Junta de Govern actual, ha permés contabilisar 68.215 visites durant l'any 2019 fins al més d'octubre.
 
Naturalment, la major part de les visites procedixen d'Espanya, a la que seguixen els paisos americans, europeus i alguns, fins i tot, d'Àsia, com China.
 
Oferix informació institucional total, de les seues publicacions, la prensa en relació en la Real Institució, les activitats al dia, artículs dels acadèmics en prensa diària, aixina com les activitats de les entitats vinculades a la mateixa, com l'Associació Cultural Amics de la Real Acadèmia i el Patronat de la Real Acadèmia.
 
Es respon a consultes variades, de tipo acadèmic i, especialment, llingüístic.
 
Un escaparat obert i dinàmic cap a Valéncia, Espanya i el món sancer, aprofitant al màxim la tecnologia i les rets socials que faciliten la comunicació.