La Real Acadèmia prepara un extraordinari curs per a l'ESEV-Escola Superior d’Estudis Valencianas

ESEV
Data: 
09/07/2019

El Prof. Dr. Gómez Bayarri, com a Vicesecretari de la RACV i des de la Secretaria d'esta, estructura la temàtica per al Curs 2019-2020 de l'Escola Superior d'Estudis Valencians (ESEV) on tindrem un select professorat que respon a les exigències acadèmiques i comunicatives.

Professorat:

Els Drs. Manglano (Decà); Vila (Acadèmic); Llácer (Acadèmic); Ballester-Olmos (Vicedecà); Prof. Adam Ferrero; Prof. M. Aparici; Dr. Roca (mèdic); Dr. Baixauli (farmacèutic) i Dra. Cabanes (Acadèmica), al costat del demés, expondran temàtica de la seua exclusiva especialitat, fonamentalment sobre Història, Cultura i Ciència valencianes, quant a lo propi i, general, en tant en quant per interessar al tot interessa a la part.

Açò per al primer trimestre, renovant professorat i temàtica en els dos trimestres successius.

La matrícula estarà oberta durant tot el més de juliol en horari de matí des de les 8 fins les tres de la vesprada.

Pel fet que les places son llimitades i ya s'han cobert moltes, qui vullga matricular-se ha de fer-ho ARA.