La Real Acadèmia i la seua acció arriba llunt ya

King's College
Data: 
31/10/2019

La Dra. Olga Cela Real, Investigadora Associada al Departament d'Espanyol, Portugués i Llatí del King’s College de Londres, especialista en els singulars i tradicionals Sainets Valencians, que califica d'extraordinaris pel lèxic valencià empleat, la seua profunditat i riquea, per lo que propon que se seguixquen cultivant adaptats a l'actualitat.

Ha agraït a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, i al Patronat de la mateixa per haver facilitat l'exposició de la seua tesis en la Real Institució i haver rebut un eixemplar de l'obra “Cuerpo de Doctrina”, que depositarà en la Mangham Library (Biblioteca de l'Universitat de Londres i de tots els seus Colleges, conectada en la British Library), en destí a la Secció de Cultura i Llengua Valenciana que catalogarà aixina molt pronte.

 

 

Tags: