Cuarta jornada del Curs d'Història

José Fco. Balleste-Olmos
Data: 
09/09/2019

En la cuarta sessió del 40 Curs d'Història de la Universidad Valenciana de Verano, celebrada en Fomento de Gandia, intervingué el Vicedecà Prof. Ballester-Olmos, qui raonà al voltant de Sant Vicent Ferrer i, de manera especial, sobre son germà, Bonifaci Ferrer, al qui es referí com "PERSONAJES NUCLEARES EN EL PRE-RENACIMIENTO EUROPEO". 

José Fco. Balleste-Olmos