Conferència sobre "José Segrelles, pintor valenciano"

José Segrelles
Data: 
15/01/2020

L'Associació Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presenta la 

Conferència 

JOSÉ SEGRELLES, PINTOR VALENCIANO

La pronunciarà Damiana González Granda
Secretaria de l'Associació

Tindrà llocr el dimecres 15 de giner de 2020 a 18:30 horas, en el saló d'actes de la RACV, carrer de les Avellanes número 26.