Apertura del Curs Acadèmic 2018-2019

Data: 
04/10/2018

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana celebrarà la

Solemne Apertura del Curs Acadèmic 2018-2019

que se celebrarà el dijous, quatre d'octubre, a les 19:00 hores, en el Saló del Consolat de Mar de la Llonja.

PROGRAMA

 Llectura de la Memòria del Curs Acadèmic 2017-2018, pel Secretari de la RACV, Ilm. Sr. En Javier Domínguez Rodrigo.

 Discurs inaugural a càrrec de l’Acadèmic de Número de la RACV, Ilm. Sr. En José Luis Medina García, que versarà sobre “LA VALENCIA DE NUESTROS ABUELOS”

 Entrega de Diploma i medalla als Acadèmics Corresponents Electes durant el Curs 2017-2018.

 Intervenció del Decà de la RACV, Excm. Sr. En Federico Martínez Roda.

Lloc: Saló d’Actes del Museu de la Ciutat. Plaça de l’Arquebisbe, núm. 3.