cursos

RACV Oberta - ESEV

L'objectiu fonamental de la RACV Oberta - ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), és establir un vehícul de comunicació per a canalisar la divulgació de la Cultura Valenciana en tots els seus àmbits i aspectes, especialment en aquells que comprenen les seccions de la RACV. Desigem complir esta aspiració de manera que les diferents seccions puguen promoure cicles de  conferències, visites culturals, etc.

RACV Abierta - ESEV

El objetivo fundamental de la RACV Abierta - ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), es establecer un vehículo de comunicación para canalizar la divulgación de la Cultura Valenciana en todos sus ámbitos y aspectos, especialmente en aquellos que abarcan las secciones de la RACV. Deseamos cumplir esta aspiración de manera que las diferentes secciones puedan promover cursos y conferencias, visitas culturales, etc.