cursos

Escola Superior d'Estudis Valencians

L'objectiu fonamental de l'ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), és establir un vehícul de comunicació per a canalisar la divulgació de la Cultura Valenciana en tots els seus àmbits i aspectes, especialment en aquells que comprenen les seccions de la RACV. Desigem complir esta aspiració de manera que les diferents seccions puguen promoure cicles de  conferències, visites culturals, etc.

Escola Superior d'Estudis Valencians

El objetivo fundamental de la ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), es establecer un vehículo de comunicación para canalizar la divulgación de la Cultura Valenciana en todos sus ámbitos y aspectos, especialmente en aquellos que abarcan las secciones de la RACV. Deseamos cumplir esta aspiración de manera que las diferentes secciones puedan promover cursos y conferencias, visitas culturales, etc.